Blog 1 marca, 2017

Samodyscyplina, czyli zostań swoim trenerem!

Dzie­więć lat naj­bar­dziej burz­li­we­go okre­su w życiu spę­dzi­łam w gro­nie nie­sa­mo­wi­tych ludzi. Szko­ła jaką wte­dy prze­szłam pro­cen­tu­je teraz, a że na samo wspo­mnie­nie uśmiech poja­wia się na twa­rzy, nigdy nie prze­szło mi do

Czytaj dalej »

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!