Blog 1 maja, 2017

Motywacja Cię nie znajdzie…

Temat moty­wa­cji został już omó­wio­ny na tysiąc spo­so­bów. A Ty nadal leżysz na kana­pie i cze­kasz na nią, żeby przy­szła, zało­ży­ła Ci buty i wypro­wa­dzi­ła na bie­ga­nie. Albo w pra­cy – ruty­na Cię zjadła,

Czytaj dalej »

Chcę dołączyć do II edycji kursu!