Loading...

Dodatek (ebook)

Kategoria:

Doda­tek (ebo­ok) zawie­ra tre­ści, któ­re powsta­ły w trak­cie nagry­wa­nia audio­bo­oka. Nie ma ich w pier­wot­nej wer­sji książ­ki „Jak nie masz w gło­wie, to masz w biodrach”.

Jeśli wolisz czy­tać niż słu­chać kup książ­kę papie­ro­wą i doda­tek (ebo­ok) lub za jed­nym zama­chem ebo­oka i doda­tek w pakiecie.

9,99 

Zapisz się na powiadomienie o terminie sprzedaży kursu!