Przeszłość jest częścią Twojego życia, ale Ty nie jesteś przeszłością.