Koto-psiarze, Matki nie-Polki, stare panny – bój-się-boga…